Home
Hijsploeg
Hijsploeg bedankt
Avond zon
De mooiste zons ondergangen vind je op het ijmuiderstrand. Lees meer...
Super gedaan
Mensen zijn trots op hoe het staat
Gezichtspunt
Van een andere hoek bekeken.
Achter de huisjes

Dit is de site van de strandvereniging het IJmuiderstrand. 

 

De vereniging telt ongeveer 250 leden die bijna allemaal eigenaar zijn (of familie van de eigenaars) van een strandhuisje op het (Kleine) IJmuiderstrand.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:  Ron van der Wal    huisje 105

Secretaris ; Ger Hessels    huisje 67

Penningmeester  Nadja Kaas  huisje 51

Pierewaai ;  Hans Webbe huisje  39

Activiteiten ; Fred Massier   huisje 121

Verzekeringen : Chris Sjoers   huisje. 113

Techniek   George Verkroost huisje. 93

 

rekening :  SVIJS     - ING NL09 INGB 0004703000

De vereniging heeft tot doel om de belangen van de eigenaars c.q. bewoners van de zomerhuisjes op het IJmuiderstrand of omgeving in de ruimste zin des woords te behartigen

 

De Strandvereniging "Het IJmuiderstrand" tracht haar doel te verwezenlijken door:

 

1       De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2       De vereniging heeft als doel de belangen van de eigenaars en bewoners van de zomerhuisjes op het IJmuider strand of omgeving in de ruimste zin des woords te behartigen..

De Strandvereniging "Het IJmuider Strand (verder in deze statuten te noemen de vereniging") tracht haar doel te verwezenlijken door :

a. . Het uitgeven van onderhuurovereenkomsten en toezicht op de naleving van de daar in gestelde bepalingen;

b.    Het treffen van voorzieningen om het strandleven te bevorderen;

c     Overleg met de officiële instanties omtrent zaken, het strand of de bewoners daarvan betreffende.

d.    Het bevorderen van de band tussen de strandbewoners door het organiseren van ontspanningsclubs en / of strandfeesten (onder andere kinderfeesten)

e.    Alle andere wettige middelen.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen speciale commissies worden benoemd door de Algemene ledenvergadering uit de leden

Het weer

Nog... dagen voor van het strand gaan

2
2
2
2
4
4
9
9
Dag
1
1
1
1
Uur
2
2
3
3
Min

Hoe werkt de website

Evenementen

Geen weer te geven evenementen