Let op! Dit zijn gemeentelijke verordeningen! Deze pagina is uitsluitend informatief!

 

  1. Tussen 1 april en 1 oktober van het kalenderjaar is het strand verboden voor honden. Een uitzondering is gemaakt voor de eigenaar/ vergunninghouder van een strandhuisje.
  2. De eigenaar/vergunninghouder mag niet meer dan één hond in het strandhuisje houden. Deze hond moet zijn/haar eigendom zijn of van één van zijn thuis wonende kinderen.
  3. De hond dient aangelijnd in de directe nabijheid van het strandhuisje te verblijven. Het is toegestaan dat hij zijn hond aangelijnd tussen de strandhuisjes naar en over de dichtstbijzijnde strandtoegang leidt.
  4. De eigenaar/vergunninghouder is verplicht er op toe te zien dat de hond geen overlast veroorzaakt voor derden. Uitwerpselen dienen onmiddellijk te worden opgeruimd.
  5. De eigenaar/vergunninghouder is verplicht om een voor dit doel bedoeld schepje of zakje bij zich te hebben.
  6. Het is de eigenaar/vergunninghouder toegestaan om naast een hond, één ander huisdier te houden, doch dit huisdier mag geen overlast veroorzaken voor de overige bewoners.
  7. De eigenaar/vergunninghouder dient de eventuele onderhuurder/gebruiker van het strandhuisje er op te wijzen dat huisdieren van hem/haar niet zijn toegestaan.

 

 

test