Home
Hijsploeg
Hijsploeg bedankt
Avond zon
De mooiste zons ondergangen vind je op het ijmuiderstrand. Lees meer...
Super gedaan
Mensen zijn trots op hoe het staat
Gezichtspunt
Van een andere hoek bekeken.
Achter de huisjes


Wij hebben bij ons strandje ongeveer 160 parkeerplaatsen. Om te voorkomen dat deze allemaal vol staan met auto's die hier niet thuishoren hebben wij daar een slagboom geplaatst. Om deze te openen geeft de vereniging sleutels uit. Als men op het terrein wil gaan parkeren moet deze sleutel bij de lezer worden gehouden en als hij geldig is zal de slagboom opengaan. Als de auto het terrein is opgereden zal de slagboom automatisch sluiten.

Voor uitrijden geldt hetzelfde. Houd de sleutel bij de lezer en de slagboom gaat open.

Er zijn diverse soorten sleutels:

  1. De bewonerssleutels: Elk huisje heeft in principe recht op één sleutel.

  2. De 2e bewonerssleutel: Deze moeten extra worden aangevraagd en dan geldt: Wie het eerst komt die het eerst maalt. Deze sleutel heeft dezelfde rechten als de gewone bewonerssleutel (maximaal één per huisje).

  3. De bezoekerssleutel: Deze sleutel geeft slechts beperkt toegang tot het terrein. De sleutel werkt van maandag t/m donderdag van 07.00 uur tot 23.00 uur en vrijdags van 07.00 uur tot 16.00 uur. In het weekeinde, de schoolvakanties en in het hoogseizoen werkt de sleutel helemaal niet.

  4. brandweer/ambulancesleutel: Deze sleutels hebben uiteraard alleen de genoemde diensten. Bij deze sleutel is ook de in/uit controle uitgeschakeld omdat er desnoods meerdere auto's door moeten kunnen. Ook de leden van het bestuur hebben zo'n sleutel zodat u bij storing door een van de bestuursleden in - of uitgelaten kunt worden.

    De parkeerkaarten die zijn voorzien van het nummer van uw huisje, geven recht op één parkeerplaats. De kaart dient steeds goed zichtbaar in de geparkeerde auto te worden neergelegd. Het is niet verboden om uw parkeerkaart en sleutel in voorkomende gevallen (tijdelijk) aan derden beschikbaar te stellen. In die periode(n) zult u dan echter zelf geen gebruik van uw plaats kunnen maken. Wilt u er a.u.b voor zorgen dat uw auto zo ‘voordelig’ mogelijk staat geparkeerd, soms staan auto’s wel heel erg kriskras door elkaar.

Let op! Buiten het parkeerterrein is een zone parkeerverbod! Als u daar langs de weg parkeert is het risico groot dat u op de bon wordt geslingerd! De officiële parkeerplaats is het grote parkeerterrein aan de andere kant van de pier.

Wij zien het zo nu en dan gebeuren dat met truckjes een 2e auto wordt in- of uitgelaten (treintje rijden). Denk hierbij wel om het feit dat bij het doorrijden na een andere auto de slagboom op uw auto terecht kan komen en dat geen enkele aansprakelijkheid voor de dan opgelopen schade wordt aanvaard. De eventuele schade aan de slagboom daarentegen wordt op de doorrijder verhaald. Misbruik van de sleutel is niet toegestaan. Als misbruik wordt geconstateerd kan de sleutel worden geblokkeerd.

Bij verlies of diefstal van de parkeersleutel dient u dit direct te melden bij een van de bestuursleden. De sleutel wordt dan geblokkeerd en kan dan worden vervangen.

Gebruik van het parkeerterrein geschiedt geheel op eigen risico. eventuele schade kan niet op de vereniging worden verhaald.

Het weer

Nog... dagen voor van het strand gaan

2
2
2
2
4
4
9
9
Dag
1
1
1
1
Uur
4
4
2
2
Min

Hoe werkt de website

Evenementen

Geen weer te geven evenementen